מהפכה כלכלית בפתח – ההשפעות הפיננסיות של מהפכת ה-ACES

המדינה היא לא רק רגולטור. היא גם שחקן כלכלי משמעותי בתחום התחבורה

מהפכה טכנולוגית היא מהפכה כלכלית

מהפכת ה-ACES היא מהפכה טכנולוגית אבל גם מהפכה כלכלית. כל טכנולוגיה משבשת יוצרת השפעות על התעשייה הרלוונטית אליה, אבל במקרה של מהפכת ה-ACES, מדובר בהשפעות כלכליות מקיפות בהרבה וחורגות מענף הרכב והתחבורה.

המאמר – Autonomous, Connected, Electric Shared vehicles (ACES) and public finance: an explorative analysis שפורסם בנובמבר 2018, מציג ניתוח מקיף למדי של ההשפעות הפיננסיות של מרכיבי ה-ACES, תוך מתן דגש לנקודת המבט של הרשויות הארציות והמקומיות מבחינת ההכנסות מתחום הרכב וההוצאות השונות על תחבורה ותשתיות.

הכנסות והוצאות על תחום הרכב

למסים מתחום הרכב והתחבורה יש תרומה משמעותית להכנסות המדינה בכל מדינות ה-OECD, עם תרומה של כ- 5%-10% מתקציב המדינה. הכנסות אלו מגיעות מהסעיפים הבאים:
• מס על דלק
• מס קניה
• מע"מ
• דמי רישוי
• העברת בעלות על רכב
• אגרות דרך
• דמי חניה
• שווי שימוש ברכב חברה
• קנסות על עבירות תנועה

חלק מן ההכנסות הן לרשויות הארציות וחלקן לרשויות המקומיות, וכמובן שלא לכולן משקל שווה. ההערכה היא שכ- 70% מההכנסות הן ממס על דלק וממע"מ, ובארץ ניתן להוסיף כמובן את מס הקניה הגבוה המוטל על רכישת רכב חדש.

במקביל, לרשויות גם הוצאות לא מעטות על תשתיות הדרכים, סבסוד תחבורה ציבורית, סבסוד רכב חשמלי ועוד, כאשר בחלק מן המדינות נשאר עוד עודף גם לנושאים אחרים (בעיקר באירופה) ובחלקן ההכנסות לא מכסות את עלות ההוצאות של הרשויות על תחבורה (בעיקר בארצות הברית).

השפעות פיננסיות של מהפכת ה-ACES

זו מהפכה כלכלית שתשפיע על ענפים רבים, אך אתרכז כאן במספר דוגמאות:

המעבר לרכב חשמלי – המגמה המדוברת של מעבר לרכבים חשמליים בלבד בעשור הקרוב, צפוי להקטין את צריכת הדלק בכ- 75% בין 2015 ל- 2030. המשמעות היא ירידה ניכרת בהכנסות המדינה ממיסוי על הדלק. בנוסף, מנוע בעירה פנימית משתמש בשמן רב ביחס לרכב חשמלי כך שגם ההכנסות מהמס על השמן הולכות להיפגע. אם ניקח את נורבגיה כדוגמה, המצב לפיו כ- 30% ממכירות הרכב החדש הן של רכבים חשמליים, כבר מביא לירידה בהכנסות של חברות הנפט.

שיתופיות ו-MaaS – המשך המגמה של שיתופיות בתחום התחבורה והמעבר הצפוי לרכב כשירות במקום רכב בבעלות, צפוי על פי רוב התחזיות להפחית את מספר כלי הרכב על הכביש. שינוי זה צפוי לגרום לירידה בהכנסות ממס קניה, דמי רישוי, העברת בעלות, שווי שימוש וכדומה.

השקעה בתשתיות – ההשקעה הנדרשת (לפחות בשנים הראשונות) ליצירת תשתיות תקשורת, אנרגיה והתאמת תשתיות הכבישים צפויה להגדיל את ההוצאות של הרשויות בתחום התחבורה.

סבסוד תחבורה מועדפת – המשך סבסוד התחבורה הציבורית ומתן הנחות לרכב חשמלי, מתוך מגמה לשנות את הרגלי הציבור בהתאם לסדרי העדיפויות של מדיניות התחבורה להפחתת העומס בכבישים ומעבר לשימוש באנרגיה ירוקה, צפוי לגרום לעליה בהוצאות הרשויות בתחומים אלו, לפחות בשנים הקרובות (אם כי מתחילה מגמה של הפחתת ההנחות וההקלות על רכב חשמלי, מכיוון שהוא מתחיל להפוך לרכב סטנדרטי).

אי ודאות כלכלית – כלכלנים ואנשי עסקים לא אוהבים מצבי אי ודאות, ומצב של מהפכה טכנולוגית הינו מצב של חוסר ודאות כלכלית לגבי השפעות מקרו-כלכליות, כאשר ישנה אי ודאות לגבי השינויים במדיניות וברגולציה וכיצד הם עלולים להשפיע. מצד שני ישנה ציפייה ברורה להשפעות חיוביות של מהפכת ה-ACES על פריון העבודה וה-GDP.

שוק העבודה – משמעות מהפכת ה-ACES בשוק העבודה הינה היעלמות או צמצום תפקידים, למשל של נהיגה ולוגיסטיקה, אך גם של אנשי תחזוקה, אנשי ביטוח, שוטרי תנועה, מורי נהיגה ועוד. במקביל, צפויה עלייה בדרישה למקצועות של הנדסה, תכנות וכנראה גם מקצועות חדשים שייווצרו (כאשר האנשים שעלולים לאבד את משרתם הם לא בהכרח אלו שמתאימים למלא את התפקידים החדשים הנדרשים). מצד שני, השיפור במוביליות עבור אוכלוסיות מסוימות יכול לעזור להם למצוא עבודה יותר בקלות.

עומסי תנועה – קיימים דיונים רבים האם עומס התנועה על הכבישים יעלה או ירד כתוצאה ממהפכת ה-ACES, כאשר לעליה בעומס יש השפעות כלכליות שליליות על פריון העבודה.

ירידה בתאונות הדרכים – השפעת הגורם האנושי בתאונות הדרכים היא 94%. גם אם הצמצום בתאונות הדרכים יהיה קטן יותר מ- 94%, הירידה הצפויה תשפיע על מחירי הביטוח, הכנסות המוסכים, הוצאות הבריאות (חדרי מיון, מחלקות אורתופדיה וכירורגיה, טיפול נמרץ) ופריון העבודה.

הקטנת שטחי החניה הנדרשים – ההשפעה הכלכלית צפויה גם בתחום הקיטון בהכנסות מחניה וקנסות על חניה, וגם בהשפעה על הנדל"ן. למשל, בניית בניינים ללא חניה תקטין את עלותם. בנוסף, ניתן יהיה לנצל אזורי חניה לטובת נדל"ן מניב או לחלופין ליצירת ריאות ירוקות.

 

עליה במספר הקילומטרים – גם בהנחה של ירידה במספר כלי הרכב על הכביש, ההנחה היא שתהיה עלייה במספר הקילומטרים של הנסועה על הכביש עקב ניצולת טובה יותר של כלי הרכב, וכן נסיעה של כלי רכב ריקים. המשמעות היא עלייה בהכנסות מכבישי האגרה.

שיפור בבריאות – הפחתה בזיהום האוויר ובתאונות הדרכים צפויה להקטין את ההוצאות בתחום הבריאות.

פריחה של חברות בתחום ה-ACES – רק בישראל יש כ- 650 חברות סטארט-אפ בתחומי ה-ACES, בנוסף לחברות מבוססות בתחום. ההתפתחויות בתחום מאפשרות לחברות רבות וליזמים להתפתח ולגרום לפעילות כלכלית רחבה גם של ענפים אחרים הקשורים ישירות או בעקיפין.

מהפכה כלכלית – היכן המדיניות?

מהפכת ה-ACES היא מהפכה כלכלית שתיצור זעזוע בשווקים וענפים רבים הארץ ובעולם. למדיניות שינקטו הרשויות השונות השפעה רבה על התוצאות הכלכליות של מהפכת ה-ACES. ישנן מדינות שרואות במהפכת ה-ACES הזדמנות לקפיצה כלכלית. ההחלטה של מושל אריזונה להפוך את אריזונה למגרש הניסוי של הרכב האוטונומי, גורמת לחברות ואוניברסיטאות למקד מאמצים במדינה זו. אין ספק שגם המירוץ של סין להוביל בתחום הרכב האוטונומי והחשמלי נובע ממניעים כלכליים.

מדינה הרוצה ליהנות מהפירות הכלכליים המוערכים של מהפכת ה-ACES, צריכה להתחיל לייצר מדיניות ברורה, שקופה אשר מייצרת ודאות. הובלה בנושא ה-ACES משמעותה יכולת לקצור את הפירות הכלכליים הן ברמת הכנסות המדינה והרשויות והן כמאיץ לכלכלה המקומית.

מודל העבודה שפותח ב- ACES Consulting נבנה כך שיוכל לעזור לרשויות מקומיות ולאומיות להתכונן בהתאם למהפכת ה-ACES. החל בהכרת כל המשמעויות של מהפכת ה-ACES, בניית אסטרטגיה ותכנית עבודה בהתאם, וליווי יישומה של תכנית העבודה.

כתוב/כתבי תגובה