header

מהי מהפכת ה-ACES?

ACESAutonomous, Connected, Electric, Shared
הוא מושג המשלב 4 מהפכות טכנולוגיות, שהתפתחו והתקדמו כל אחת באופן בלתי תלוי באחרות, והעומדות להתאחד לכדי מהפכה טכנולוגית, מהפכת ה-ACES, שתהווה "מפץ גדול" עם כניסתו של הרכב האוטונומי בצורה מסחרית לשוק החל מ2021.

מהפכה זו צפויה ליצור שינויים דרמטיים בסביבה העסקית והארגונית של מגוון רחב ביותר של ארגונים וחברות, שיושפעו באופן ישיר או עקיף מהמעבר למודלים של "עיר חכמה" ו"תחבורה חכמה", ומחייבת את אותן חברות וארגונים להיערך כבר עתה עסקית, טכנולוגית וארגונית.

מהפכת ה-ACES

מהפכת ה-ACES כבר כאן. מה אנחנו מציעים

מה אנחנו מציעים

יצירת מודעות בהנהלה ובארגון למשמעויות הנגזרות ממהפכת ה-ACES

ניתוח ומיפוי הסיכונים לארגון הנגזרים ממהפכת ה-ACES

הובלת תהליך אסטרטגי בארגון להתמודדות עם מהפכת ה-ACES

הכנת והתאמת הארגון למהפכת ה-ACES

ליווי ויישום השינוי בארגון ובהטמעת האסטרטגיה

אודות ACES Consulting

ACES Consulting הוקמה על מנת לתת מענה להיערכות ארגונים לקראת מהפכת ה-ACES
באמצעות מודל עבודה אינטגרטיבי המטפל באופן סינרגטי בתשתיות הטכנולוגיות, הארגוניות והעסקיות בחברה. החל מהרמה האסטרטגית ועד ליישום תכנית עבודה מפורטת.

שמעון בוקר

שמעון בוקר

מאמין גדול באינטגרציה פנים ארגונית כבסיס לפעילות נכונה של החברה, שמעון הוא הצד העסקי בצוות. לתפיסתו, האיום הגדול ביותר הוא כשאנחנו משוכנעים שאנו יודעים הכל ולכן, משתדל כל יום ללמוד דבר חדש.

גיל כץ

גיל כץ

כאדם שמכור ליזמות וחדשנות טכנולוגית, גיל מהווה את הצלע הטכנולוגית בצוות. ניזון מאתגרים – בנה את ביתו במו ידיו מהמסד עד הטפחות, אך מאמין בעצלות כאידאולוגיה ולכן מחפש ללא ליאות איך לשפר, ליעל ולפשט תהליכים.

בני משי

בני משי

עם סבלנות לתהליכים ויכולת התבוננות באנשים אותם מבטא כצלם, בני מייצג את הפן של אנשים ותהליכים בצוות שלנו. את השאיפה למצוינות, המנהיגות ויכולת הלמידה וירידה לפרטים רכש בקורס חובלים.