header
מהפכת ה-ACES

השירותים שלנו

השירותים המוצעים על ידי Aces-Consulting:

הרצאה על מהפכת ה- ACES – הרצאת העשרה לפורום המנהלים הבכיר על מהי מהפכת ה- ACES ומה משמעויותיה

יצירת מודעות – יצירת מודעות בחברה לגבי מהפכת ה- ACES כולל מיפוי וניתוח המשמעויות העסקיות, הטכנולוגיות והארגוניות עבור החברה. התהליך כולל סדנה לפורום מנהלים רחב, בהמשכו בדיונים פנים חטיבתיים ובסיומו ליווי המנכ"ל וההנהלה בהכנת נייר עמדה עבור מועצת המנהלים על משמעויות מהפכת ה- ACES עבור הארגון והדרכים המוצעות להתארגנות והתמודדות.

הכנת אסטרטגיות פעולה – הובלת תהליך אסטרטגי לקביעת ובחינת אסטרטגיות חלופיות עבור החברה בעידן מהפכת ה- ACES, תרגום האסטרטגיות החלופיות לתכניות עבודה אופרטיביות בתחומים העסקיים, הטכנולוגיים והארגוניים, וליווי הארגון בניהול השינוי עד ליישום תכניות העבודה.

הכנת התשתיות – בחינת התשתיות הארגוניות, הטכנולוגיות והעסקיות ומידת מוכנותן להתמודדות בתקופה של מהפכה טכנולוגית, כולל ליווי הארגון בהתאמת התשתיות לעידן החדש.

סטארט-אפ פנים ארגוני – הקמה וניהול של יחידה אשר תהווה את התשתית להתרחבות החברה לתחומים החדשים בהן יוחלט לפעול לאור מהפכת ה- ACES.

ניטור הסביבה העסקית – מתן מידע עדכני באופן שוטף על המתרחש בארץ ובעולם בתחום מהפכת ה- ACES, כולל ניתוח המשמעויות עבור הענף והארגון.

לתאום פגישה ומידע נוסף